Landsbygdsdialog i Lanna

2017/2018 samt 2022 har landsbygdsdialog hållits i Lanna. Under dialogtillfällena har en mängd frågor diskuterats, bland annat gällande Lannastugan och motionsslinga. Diskussionen kommer att fortsätta mellan representanter från Värnamo kommun och Samhällsföreningen i Lanna.

Lanna

Landsbygdsdialogen har bland annat lett till att vi ser över områdena kring Lanna torg och Lannastugan för att göra dem mer attraktiva.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 30 maj 2022