Landsbygdsdialog i Åminne

Våren 2018 påbörjade Åminne sin landsbygdsdialog. Det som diskuterades var boende och byggnation, skötsel av Vidösterns strandlinje, kollektivtrafik, skolbussar, cykelled till Värnamo stad och fritidsaktiviteter.

31 maj 2023 genomfördes landsbygdsdialog i Åminne. Bland annat diskuterades frågor kring hur Åminne med omnejd kommer att växa framöver. Frågor om aktivitetsytor, kollektivtrafik och turism diskuterades också. Minnesanteckningarna publiceras inom kort på denna sida.

Utvärdering av dialogen

I syfte att förbättra våra landsbygdsdialoger ber vi dig besvara en kort utvärdering av dialogtillfället.

Utvärdering av landsbygdsdialog. Länk till annan webbplats.

Badplatsen.i Åminne

Badplatsen.

Grönområde i Åminne.

Grönområde i Åminne.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 juni 2023