Ungdomsråd

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag.

Vad är ett ungdomsråd?

Ett ungdomsråd är en samling av unga människor, vanligtvis i åldern 13-16 år, som regelbundet träffas för att diskutera och arbeta med frågor som är viktiga för deras åldersgrupp. Det ska vara en plattform för ungdomar att framföra sina åsikter till politiker och beslutsfattare, utveckla sina ledarskapsförmågor och aktivt delta i olika processer. Ungdomsrådets verksamhet syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i kommunen.

Varför är ungdomsråd viktiga?

Ungdomsråd ger unga en konkret möjlighet att påverka sin egen miljö och samhälle. Genom att delta i dessa råd lär sig ungdomar att deras åsikter spelar roll och att de kan bidra till verklig förändring.

Genom att ge ungdomar ansvar och möjlighet att leda projekt, utvecklas deras ledarskapsförmågor, självförtroende och problemlösningsförmåga. Dessa färdigheter är ovärderliga och följer med dem in i vuxenlivet.

Vad kan ett ungdomsråd åstadkomma?

Ungdomsrådet kan arbeta med en rad olika projekt som inte bara engagerar unga, utan också förbättrar samhället som helhet. Här är några exempel:

  • Planera och genomföra konserter, festivaler och andra roliga aktiviteter som skapar liv och rörelse i kommunen.
  • Miljöinitiativ: Påverka kommunens miljöpolicy genom att arbeta för hållbara lösningar och grönare stadsplanering.
  • Utveckling av fritidsaktiviteter: Se till att det finns bra platser där ungdomar kan hänga, umgås och vara aktiva, som skateparker, fritidsgårdar och sportanläggningar.

Genom att vuxna ger unga en röst och inflytande i lokala frågor, stärks demokratin och de demokratiska värderingarna i samhället.

Ungdomsråd skapar också en bro mellan unga och vuxna, vilket främjar förståelse och samarbete. Det är ett sätt för vuxna att få insikt i ungdomars perspektiv och för ungdomar att förstå och respektera vuxnas erfarenheter.

Vi vill arbeta för att skapa en miljö där våra unga känner sig hörda, värderade och inspirerade att ta aktiv del i samhället. Ungdomsråd är en investering i framtiden och en chans att forma en mer inkluderande och dynamisk värld.

Vill du veta mer – kontakta enheten för förebyggande insatser, medborgarförvaltningen, via kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 juni 2024