Landsbygdsdialog i Dannäs och Torskinge

Du som bor utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort. Landsbygdsdialogen genomförs på 16 orter under en fyraårs-cykel. På så sätt återkommer dialogen med jämna mellanrum till orterna.

I november 2023 hölls landsbygdsdialog för Dannäs och Torskinge. Gatubelysning, kalkning av sjöar samt hur vi kan stötta våra lokala föreningar var några av de ämnen som diskuterades.

Utvärdering av dialog Länk till annan webbplats.

I syfte att utveckla landsbygdsdialogerna ber vi dig att fylla i en kort utvärderingsenkät.

Utvärdering av dialog. Länk till annan webbplats.

Tidigare dialoger

Minnesanteckningar landsbygdsdialog 15 november 2023.

Du kan se resultatet av dialogen i Dannäs och Torskinge i vår digitala karttjänst. Länk till annan webbplats.  

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024