Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Värnamo kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Här kan du läsa hur kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer till kommunen. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller från ett utskott eller en nämnd inom kommunen.

Registrering

Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

Beredning

Beredning innebär att det tas fram ett underlag för beslut. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.

Sammanträde

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022