Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan ha svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller av psykisk karaktär.

Personer med en psykisk funktionsnedsättning har ofta svårigheter i varierande grad att klara ett självständigt liv i samhället. Det kan till exempel handla om att sköta sin hälsa, klara av det som hör till det dagliga livet, hantera nära och formella relationer, arbete och studier.

Här kan du läsa om psykisk ohälsa och vart du kan vända dig om du mår dåligt.

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det är ditt behov som avgör vilken typ av stöd och hjälp du kan få. Vid kontakt med en biståndshandläggare diskuterar ni tillsammans vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Det kan vara till exempel:

Individual Placement and Support (IPS)

Du kan även få stöd att finna, få och behålla ett arbete.
Stödet är individanpassat och inleds med en kartläggning av den enskildes yrkesintressen och resurser.

Läs mer om Individual Placement and Support i informationsbladet.

Senast granskad:
2020-06-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter