Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Funktionsnedsättning

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning
Daglig verksamhet är sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år.
Individual Placement and Support (IPS)
Stöd för att hitta, få och behålla ett arbete.
Dagverksamhet
För dig som har någon psykisk funktionsnedsättning finns en social verksamhet med många olika aktiviteter på Vråengården.
LSS, stöd och service
Avlösarservice i hemmet, kontaktperson iLSS, personlig assistent, boendestöd, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsym för skolungdom över 12 år, ledsagarservice, fritidsalmanackan
Psykisk ohälsa
O du ofta känner dig orolig eller olycklig eller om du har svårt att känna glädje kan du behöva stöd för att kunna reda ut din situation. Här hittar du kontaktuppgifter till dem du kan vända dig till.
Tillgänglighet
Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder".
Tolk
Tolkservice är en kommunal tolkförmedling. Tolkservice har möjlighet att förmedla över 40 språk. De som tolkar har tystnadsplikt.
Pluspolare
Pluspolare är en möjlighet för dig som har någon typ av funktions­nedsättning att ta del av olika evenemang inom fritid och kultur.
Sekretess och lagstiftning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, individual Placement and support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, psykisk ohälsa, tillgänglighet, tolk, pluspolare, sekretess och lagstiftning

Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan ha svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller av psykisk karaktär.

Personer med en psykisk funktionsnedsättning har ofta svårigheter i varierande grad att klara ett självständigt liv i samhället. Det kan till exempel handla om att sköta sin hälsa, klara av det som hör till det dagliga livet, hantera nära och formella relationer, arbete och studier.

Här kan du läsa om psykisk ohälsa och vart du kan vända dig om du mår dåligt.

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det är ditt behov som avgör vilken typ av stöd och hjälp du kan få. Vid kontakt med en biståndshandläggare diskuterar ni tillsammans vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Det kan vara till exempel:

Individual Placement and Support (IPS)

Du kan även få stöd att finna, få och behålla ett arbete.
Stödet är individanpassat och inleds med en kartläggning av den enskildes yrkesintressen och resurser.

Läs mer om Individual Placement and Support i informationsbladet.

Senast ändrad 20 april 2022