Funktionsnedsättning

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning
Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning
Daglig verksamhet är sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år.
Individual Placement and Support (IPS)
Stöd för att hitta, få och behålla ett arbete.
Dagverksamhet
För dig som har någon psykisk funktionsnedsättning finns en social verksamhet med många olika aktiviteter på Vråengården.
LSS, stöd och service
Avlösarservice i hemmet, kontaktperson LSS, personlig assistent, boendestöd, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, ledsagarservice
Tillgänglighet
Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder".
Pluspolare
Pluspolare är en möjlighet för dig som har någon typ av funktions­nedsättning att ta del av olika evenemang inom fritid och kultur.
Sekretess och lagstiftning
Uppgifter hos individ- och familjeomsorgen samt äldre- och funktionshinderomsorgen skyddas av regler i offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att man som anställd, uppdragstagare eller politiker måste vara noga med vilka uppgifter man får lämna ut, och till vem.