Individual Placement and Support (IPS)

Stöd för att hitta, få och behålla ett arbete.

Detta är IPS

Individual Placement and Support

 • Målet är anställning på reguljära arbetsmarknaden.
 • Personens vilja att arbeta.
 • Arbetssökandet inleds så fort som möjligt.
 • Personens erfarenheter är viktiga.
 • Vi samordnar med nätverket.
 • Tillgång till stöd utan avbrott.
 • Rådgivning om personens ekonomi.
 • Arbetsgivarkontakter.

IPS-metoden är för den

 • som har en varaktig funktionsnedsättning inom psykisk ohälsa, neuropsykiatri eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • som bor i Värnamo kommun.
 • som är mellan 18 och 64 år.
 • som står utanför arbetsmarknaden och vill börja arbeta eller studera.

Stödet är individanpassat och inleds med en kartläggning av den enskildes yrkesintressen och resurser. Tillsammans söker vi arbete på den öppna arbetsmarknaden och kontaktar potentiella arbetsgivare. Både arbetsgivare och den enskilde erbjuds stöd under pågående anställning.

Syftet är att ge varje individ en chans att ta sig in i arbetslivet och därmed bli självförsörjande.

Vi erbjuder

 • Stöd i arbetssökandet utifrån den enskildes önskemål och behov.
 • Stöd i att hitta en praktik- eller studieplats.
 • Stöd i att behålla arbetet, praktik- eller studieplatsen. Stödet kan till exempel ges ute på arbetsplatsen.
 • Tillsammans med den enskilde delta i möten och samarbeta med dina kontakter inom vården samt olika myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi som jobbar med IPS är

Lars-Olof Sundler
lars-olof.sundler@varnamo.se

Anneli Bergkvist
anneli.bergkvist@varnamo.se

Malin Körner Björk
malin.korner.bjork@varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 april 2024