Sjukvård och tandvård

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Hemsjukvård
Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hemsjukvård.
Rehabilitering
Vi erbjuder vid behov rehabilitering i hemmet via legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Tandvård
Om du har ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov så kan du få särskild hjälp med tandvård.
Trygg och säker hemgång
Vi arbetar med trygg och säker hemgång. Syftet är att öka möjligheten för den som vistats på sjukhus att komma direkt hem i stället för att till exempel till en korttidsplats på ett boende.