Trygg och säker hemgång

Vi arbetar med trygg och säker hemgång. Syftet är att öka möjligheten för den som vistats på sjukhus att komma direkt hem i stället för att till exempel till en korttidsplats på ett boende.

Vi har ett team som består av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och vårdlots/biståndshandläggare. Vi arbetar för att du och dina anhöriga ska känna trygghet i samband med att du kommer hem från din sjukhusvistelse.

Vi påbörjar planeringen av din hemkomst på sjukhuset och möter dig när du kommer hem. Sedan får du hjälp och stöd utifrån de behov som du har. Planeringsmöte och uppföljningsmöte gör vi tillsammans hemma hos dig.

På planeringsmötet är du den viktigaste personen. Du kan också välja att ha med en närstående eller anhörig.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 juni 2023