Rehabilitering

Vi erbjuder vid behov rehabilitering i hemmet via legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med sjuksköterskor, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Detta gör vi tillsammans med dig i hemmet. Vi gör individuella bedömningar och våra åtgärder utgår alltid från dina behov och mål. Ibland kan man behöva kombinera eller kompensera rehabiliteringen med hjälpmedel, vilket då kan förskrivas. Har du fått hjälpmedel förskrivet kommer vi med jämna mellanrum höra av oss för att följa upp hur det fungerar.

Arbetsterapeuten

Bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv så självständigt som möjligt. Aktivitetsträning, anpassningar i hemmiljön och/eller hjälpmedel kan öka förutsättningarna för ett självständigt liv. Det handlar om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Fysioterapeut

Ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå fysiska funktioner som underlättar i vardagen. Vid träning och behandling i hemmet finns ofta behov av hjälp från närstående eller personal i hemtjänst.

Avgift

Om du inte är inskriven i hemsjukvården utgår en avgift på 220 kronor per besök, dock max 420 kronor per månad. Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan. Är du under 20 år, är besöket gratis.

Kontakt

Om du behöver komma i kontakt med en arbetsteraput eller fysioterapeut som arbetar på rehabenheten ringer du till kontaktcenter. Telefonnummer hittar du i kontaktfliken.

Hjälpmedel

Rehab gör individuell bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol.

På Tema Hjälpmedel på Vårdguidens webbplats finns mer information om olika hjälpmedel och hur det går till att prova ut dem. Länk till annan webbplats.

Vissa hjälpmedel får du köpa själv, de är så kallade egenansvarsprodukter. Det är till exempel duschstol, förhöjningsdyna, kryckkäppar och griptång.

Alla förskrivna hjälpmedel lämnas tillbaka när behovet inte längre finns till hjälpmedelsförrådet på Expovägen i Värnamo.

Information om lånevillkoren och ditt ansvar finns på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt hjälpmedelsförrådet

hjalpmedelsforrad@varnamo.se

Öppettider

Måndag och onsdag kl. 15.00-16.00

Hitta till oss

Östbovägen 9

331 42 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024