Tandvård

Om du har ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov så kan du få särskild hjälp med tandvård.

Du kan få bli undersökt i hemmet och du kan dessutom få tandvård till samma pris som sjukvård.

Bedömning och intyg

Nödvändig tandvård är behovsprövad. Det kan till exempel vara distriktssköterska, biståndshandläggare eller sjuksköterska på äldreboendet som bedömer behovet och utfärdar intyget.

Om du får vård i hemmet av närstående, kan du själv ta kontakt med biståndshandläggare eller distriktssköterska för att få en bedömning och intyg.

Du som har en omfattande psykisk funktionsnedsättning ska kontakta psykiatri­sjuksköterska eller biståndshandläggare för att få en bedömning av tandvårdsbehovet och intyg.

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om tandvård i samband med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar ska du i första hand fråga din läkare eller tandläkare.

I andra hand kan du vända dig till Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning:

036-32 41 81 eller 036-32 41 82

bedomningstandlakare@rjl.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 november 2023