Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hemsjukvård

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hemsjukvård. En legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Vad innebär hemsjukvård?

Hemsjukvård innebär att du får sjukvård eller rehabilitering i hemmet.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet under en kortare eller längre period. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och insatsen varierar utifrån de behov du har. Du kan också komma att skrivas ut från hemsjukvården när behovet upphör.

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Avgifter för hemsjukvård

  • Den som är inskriven i hemsjukvården betalar 400 kronor per månad.
  • Den som inte är registrerad i hemsjukvården betalar 200 kronor per enstaka hembesök. Behövs mer än två hembesök samma månad blir avgiften maximalt 400 kronor.
  • För den som är yngre än 20 år är hemsjukvården gratis.
  • Avgiften ingår i maxtaxan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hemsjukvården.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp