Hemsjukvård

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hemsjukvård. En legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Vad innebär hemsjukvård?

Hemsjukvård innebär att du får sjukvård eller rehabilitering i hemmet.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet under en kortare eller längre period. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och insatsen varierar utifrån de behov du har. Du kan också komma att skrivas ut från hemsjukvården när behovet upphör.

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Hur ansöker jag om hemsjukvård?

Är du i behov av hemsjukvård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Vårdcentralen kommer sedan kontakta kommunen.

Avgifter för hemsjukvård

För den som är yngre än 20 år är hemsjukvården avgiftsfri. Avgiften ingår i maxtaxan.

Du hittar avgifter för hemsjukvården på sidan Taxor och avgifter.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hemsjukvården.

Patientnämnden

Du kan vända dig till patientnämnden om du har synpunkter på din vård.

Läs mer om patientnämnden på sidan Patientnämnden

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 februari 2024