Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Särskilda boenden

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Demensboende
Vi har demensenheter på de flesta äldreboenden i kommunen. För att få en plats där måste personen ifråga ha fått en demensdiagnos.
Gruppboende och serviceboende
Grupp- och serviceboende är en insats som är behovsprövad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Äldreboende
Det finns särskilda boenden som är speciellt anpassade för äldre personer som har stort omsorgsbehov. Alla drivs i kommunal regi. I några av boendena finns enheter som är speciellt riktade till personer med demenssjukdom.
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse är en boendeform för dig som har stort omsorgsbehov men i vanliga fall bor hemma.
Alla särskilda boenden
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse
Restauranger
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse

Senast ändrad 01 december 2022