Nyanländ och integration

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Vilket stöd kan man få?
Du som är ny i Sverige och folkbokförd i Värnamo kommun har rätt att få hjälp och stöd av kommunen.
Du som nyanländ
Vi har samlat information som vi tror är viktiga för dig som har kommit till Sverige och Värnamo ganska nyligen.
Integrationsenheten
Det är Flyktingmottagningen som ansvarar för mottagningen av flyktingar i Värnamo.
Ensamkommande barn
Varje kommun måste ta emot ensamkommande barn och ungdomar som anvisas av Migrationsverket.
SFI, svenska för invandrare
Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.
Tolk
Tolkservice är en kommunal tolkförmedling. Tolkservice har möjlighet att förmedla över 40 språk. De som tolkar har tystnadsplikt.
Sekretess och lagstiftning
Uppgifter hos individ- och familjeomsorgen samt äldre- och funktionshinderomsorgen skyddas av regler i offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att man som anställd, uppdragstagare eller politiker måste vara noga med vilka uppgifter man får lämna ut, och till vem.
Överklaga beslut
Om du är missnöjd med ett beslut som du fått av kommunen har du rätt att överklaga. Här hittar du information om hur du kan överklaga ett beslut.