Integrationsenheten

Det är integrationseneheten som ansvarar för mottagandet av de flyktingar som Migrationsverket anvisar till Värnamo kommun. Här har vi samlat information om stöd och resurser som finns för dig som är ny i Sverige.

Nyanlända som anvisas till Värnamo kommun av Migrationsverket får hjälp med bostad och stöttning i kontakten med olika enheter och myndigheter, innan de kommer in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Behöver du tolk eller hjälp med en översättning av någon text kan du vända dig till kommunens tolkservice. Du hittar mer information på sidan Tolkservice.

Vem gör vad?

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för asylsökande, ansökningar om uppehållstillstånd, familjeanknytning, svenskt medborgarskap, resedokument, främlingspass, med mera.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har ansvar för de bidrag som inkluderas i det svenska
socialförsäkringssystemet, så som barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning,
etableringsersättning, sjukpenning, med mera.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Skatteverket har ansvar för folkbokföring och ID-kort.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälp och stöd till flyktingar

De personer som blir anvisade från Migrationsverket till kommunen, får hjälp med bostad; samt hjälp i kontakten med Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skola/barnomsorg och sjukvård.

För kommunens nyanlända flyktingar finns det möjlighet till hjälp och stöttning på integrationsenhetetens drop-in-tider.

Drop-in-tider

Tisdagar: 13.00-16.00. Besöksadress: Östbovägen 11, Värnamo. (Arbetsmarknadsenheten)

Onsdagar: 15.00-17.00. Besöksadress: Hovslagaregatan 49, Värnamo (samma byggnad som Navets fritidsgård).

Integrationsfrämjande projekt

Alla föreningar i Värnamo kommun kan söka bidrag för integrations­främjande projekt hos medborgarförvaltningen.

Medel kan sökas för projekt som syftar till att öka integration och delaktighet av utrikesfödda personer. Prioriterad målgrupp är nyanlända barn, unga och vuxna samt de som inte längre räknas som nyanlända, men har svårt att integreras i det svenska samhället. Medel kan även sökas för projekt som har som syfte att motverka rasism och diskriminering samt främjadialog kring interkulturella frågor.

Flyktingmottagningen

Kontakt integrationsenheten

Hitta till oss

Östbovägen 11

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 januari 2024