Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Gruppboende och serviceboende

Grupp- och serviceboende är en insats som är behovsprövad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Gruppbostad

I en traditionell gruppbostadslägenhet kommer man från lägenheten direkt ut i gemensamhetsdelen. I en gruppbostad av trapphusmodell ligger lägenheterna som ingår i gruppbostaden fristående från gemensamhetsdelen.

Servicebostad

Servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Det är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och en lägenhet i gruppbostad.

I Värnamo kommun finns gruppbostäder både i villor och i flerfamiljshus. De flesta ligger i Värnamo tätort, men det finns även i Horda och Rydaholm.

Ansökan

Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp