Gruppboende och serviceboende

Grupp- och serviceboende är en insats som är behovsprövad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Gruppbostad

I en traditionell gruppbostadslägenhet kommer man från lägenheten direkt ut i gemensamhetsdelen. I en gruppbostad av trapphusmodell ligger lägenheterna som ingår i gruppbostaden fristående från gemensamhetsdelen.

Servicebostad

Servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Det är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och en lägenhet i gruppbostad.

I Värnamo kommun finns gruppbostäder både i villor och i flerfamiljshus. De flesta ligger i Värnamo tätort, men det finns även i Horda och Rydaholm.

Ansökan

Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 oktober 2023