Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en boendeform för dig som har stort omsorgsbehov men i vanliga fall bor hemma.

Korttidsvistelse är ett komplement till ordinärt boende

  • vid akut behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård av den omfattningen att det inte kan tillgodoses i det ordinära boendet
  • i väntan på nödvändig anpassning av det ordinära boendet
  • vid regelbunden eller tillfällig avlastning för anhöriga.

Korttidsplatser för äldre finns på Gröna Lunden i Värnamo och på Forsgården i Forsheda. I vissa fall kan korttidsplatser anvisas i andra äldreboenden.

Ansökan

Korttidsvistelse är en behovsprövad insats och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 april 2024