Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är dels att den som har en funktionsnedsättning erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga eller familjehemsföräldrar får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både som en regelbunden insats eller vid tillfälliga behov.

Kommunens korttidsboenden

I Värnamo finns idag två korttidsboenden. Strömgården är för barn och ungdomar, och Skogslyckan är för vuxna. Vi anpassar aktiviteter och stöd individuellt efter dina intressen och behov.

Korttidsverksamhet Strömgården och Skogslyckan.

Ansökan

Korttidsvistelse är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). När du gjort din ansökan går den till biståndshandläggaren, som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Stödfamilj

Insatsen stödfamilj är en form av korttidsvistelse där en familj under några dagar per månad tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sitt hem. Stödfamiljen är inte anställd av kommunen utan har det som ett uppdrag.

Som stödfamilj får man dels en omkostnadsersättning och dels ett arvode. Arvodet utgår från den unges ålder och omvårdnadsbehov.

Är du intresserad av att bli stödfamilj? Hör av dig till Katarina Svensson, områdeschef: 0370-37 76 92.

Läger och korta kurser

Läger för personer med olika funktionsnedsättningar anordnas sommartid vid till exempel folkhögskolor av olika intresseorganisationer. Flera folkhögskolor anordnar även korta kurser med olika teman under sommaren.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp