Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. 

Insatsen finns för att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar som bor tillsammans med barn eller vuxna som har någon funktionsnedsättning att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Avlösarservice ges i den enskildes hem och innebär att personal kommer till bostaden och hjälper den enskilde medan anhöriga gör något annat.

Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov. I insatsen ingår också omvårdnad. Det är biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 30 oktober 2023