Tillgänglighet

Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder". 

Tillgänglighetsdatabasen

Vi har nyligen börjat arbeta med  tillgänglighetsdatabasen (TD). I tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgänglighet i vardagen. Det kan vara information om vårdcentral, restaurang, butik eller bibliotek.

Tillgänglighetsdatabasen kan ses som ett hjälpmedel för dig med någon form av funktions­nedsättning. Platsen ska vara beskriven så väl att du kan avgöra om du kan besöka platsen utifrån de behov du har.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 mars 2022