Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år.

Vi erbjuder dig en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap. Dessutom erbjuder vi en verksamhet som är anpassad efter dina behov, förutsättningar och intressen.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan få daglig verksamhet om du har:

  • en utvecklingsstörning
  • autismspektrumstörning
  • hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder.

Du måste vara mellan 18 och 65 år och du får inte ha ett annat arbete eller ha en pågående utbildning.

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Ansökan

Daglig verksamhet är en behovsprövad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Utförare av daglig verksamhet

Du har möjlighet att välja daglig verksamhet bland flera olika godkända utförare. Värnamo kommun har godkänt dessa utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) och enligt fastställda krav.

Du hittar mer information om utförare på sidan Utförare av daglig verksamhet.

Hur väljer du utförare?

Första gången du kan välja utförare av daglig verksamhet är när du har fått ditt beslut. LSS-handläggaren informerar om de olika utförarna och hur du väljer.

Om du vill byta utförare eller om du vill avsluta din kontakt med en utförare ska du kontakta din LSS-handläggare.

Ersättning

När du deltar i daglig verksamhet får du en mindre ersättning som kallas habiliteringsersättning. Denna räknas inte som en inkomst och är därför skattefri.

Försäkring

Värnamo kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som bland annat gäller för deltagare i daglig verksamhet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Mer information hittar du på sidan Försäkringar.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 oktober 2022