Utförare av daglig verksamhet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihets­system (LOV) när det gäller daglig verksamhet. Du som brukare har därför rätt att välja vem som ska utföra den insats som du har blivit beviljad. 

Presentation av utförare

Annebergs Gård

Annebergs Gård är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Annebergs Gård drivs i privat regi på en gård i Hånger ca 15 km söder om Värnamo. Gården och verksamheten ägs av Eva och Göran Andersson.

Verksamheten är uppdelad i fyra enheter som vi kallar för Vita huset, Ladan, Spiltan och Drakaryd. Enheterna syftar till mindre arbetsgrupper vilket bidrar till att ge en trygghet och kontinuitet för dig som arbetstagare. Vi strävar efter att personal ska ha ett professionellt arbetssätt, vara kompetent och ha god kunskap om de funktionshinder som verksamheten riktar sig till.

Vi arbetar utifrån den genomförandeplan som vi upprättar tillsammans med dig och dina närstående. Vi lägger stor vikt vid att du som arbetstagare känner dig trygg och säker på din arbetsplats. Du som arbetstagare får en handledare på gården som är extra ansvarig för dig. På Annebergs Gård arbetar vi utifrån ett kvalitetsledningssystem för att få god kvalitet i verksamheten.

Kontaktuppgifter

0370-412 70

info@annebergs-gard.se

www.annebergs-gard.se Länk till annan webbplats.

På gården finns hästar, katter, hundar, hönor, getter och kaniner. Du får möjlighet att vara med och sköta djuren. Det kan innebära att ge vatten, borsta djuren, köra häst, klappa katterna, packa hö, gå på hundpromenad och andra sysslor. Vi har även odling på gården och en trädgård. Du får möjlighet att följa processen från fröet till mat på bordet och arbeta i trädgården, odla, räfsa med mera. Vi tar även pauser ute i naturen och njuter av lugnet runt omkring. Arbetsuppgifterna varierar utifrån årstider och vad som behöver göras på gården.

Många arbetsuppgifter kretsar kring återvinning och återanvändning. Vi samlar in kläder som vi tvättar, stryker och sorterar för att sedan lämna till second hand-butik. Vi samlar in gamla maskiner som demonteras, där delarna antingen återanvänds eller sorteras och körs till soptippen. Vi samlar in värmeljus som rensas på stearin för att sedan pressas och köras till återvinning. Av stearinet gör vi nya ljus och braständare.

Andra arbetsområden som finns på gården är snickeri, vedhantering, service och textil. Du kan exempelvis sy saker, reparera/bygga saker i snicken eller såga, klyva och packa ved. Du kan arbeta med matlagning, bakning, dukning, tvätt och andra hushållsuppgifter.

På gården finns ett gym utrustat med spinningcykel, roddmaskin, crosstrainer, motomed med mera. Lokalen nyttjas till gemensam rörelseglädje och musikstund för de som har ett intresse för musik.

Vi är måna om hälsan då vi dagligen promenerar i skogen, gärna med en hund. Här äter vi hemlagad mat av egen kokerska på gården.

Annebergs gård vill erbjuda meningsfull sysselsättning där alla känner sig delaktiga och behövda under arbetsdagen. Vi anpassar arbetsuppgifterna efter din förmåga och ditt intresse för olika sysslor på gården. Här jobbar vi med att utveckla dina kunskaper och erfarenheter i din egen takt.

Daglig verksamhet/sysselsättning måndag till fredag.

Medborgarskolan Glädjekällan

Verksamheten riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Medborgarskolan är uppdelad i åtta regioner, där varje region består av ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Verksamhet bedrivs i 229 av 290 kommuner landet över och drygt 8000 ledare genomför varje år utbildningar i hundratals olika ämnen. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontaktuppgifter

076- 495 52 88

gladjekallan@medborgarskolan.se

www.medborgarskolan.se Länk till annan webbplats.

Verksamhetsledare

Sofia Lindell

010-157 66 67

sofia.lindell@medborgarskolan.se

Glädjekällan är en daglig verksamhet med musikinriktning och annan skapande och estetisk verksamhet. Med musiken som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen, skapa en känsla av grupptillhörighet och utveckla estetiska och emotionella förmågor. Deltagarna har roligt tillsammans och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap. Hos Glädjekällan får du spela olika instrument tillsammans, sjunga, dansa och spela teater. Vi är måna om hälsan och har dagligen motionsgymnastik eller Qigong samt dagliga promenader.

Tilläggstjänster

Utöver studiecirklar och folkbildning har Medborgarskolan en stor och bred verksamhet inom LSS, förskola , grundskola, gymnasium, Komvux, SFI, Yrkeshögskola, Arbetsmarknadsprojekt, asylverksamhet, etableringsverksamhet m.m.

Daglig verksamhet/sysselsättning måndag till fredag.

Värnamo kommun

Verksamheten riktar sig till alla som fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 

Värnamo kommun har lång och gedigen erfarenhet av att bedriva daglig verksamhet. Vår ambition är att ge dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina behov och förutsättningar. Vår målsättning är att du ska känna dig delaktig och trygg med oss, uppleva gemenskap, en meningsfull vardag samt kunna utvecklas som individ. En kontaktman i arbetsgruppen upprättar tillsammans med dig en genomförandeplan av vilken det framgår hur du vill att stödet till dig ska utformas.

Kontaktuppgifter

0370-37 70 00

omsorg@varnamo.se

Inom Värnamo kommuns dagliga verksamhet finns olika arbetsgrupper att välja på, inom områdena café och restaurang, utearbete, förpackning och montering, affär och data, media samt arbete som är individuellt utformat med bland annat sinnesstimulering och enskilda aktiviteter som innehåll. Det finns dessutom möjlighet att delta i andra aktiviteter, som till exempel musikverksamhet eller fysisk rörelse.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten utifrån de behov och intressen som de personer som kommer till oss har.

Daglig verksamhet bedrivs dagtid veckans alla vardagar, och erbjuder sysselsättning året runt förutom ”röda” dagar. Man har rätt att arbeta tills man fyller 65 år, och till 67 år i mån av plats.

Arbetsgrupperna finns i huvudsak i Värnamo tätort, förutom kontakten som finns i
Rydaholm.

Takkten AB

Takkten AB är en daglig verksamhet för personer inom LSS personkrets 1 och 2. Vi finns i stora moderna lokaler på Fredsgatan 25 i Värnamo. Verksamhetens inriktning är multimodal kommunikation och hälsa. Vi arbetar för att du ska få en utvecklande och stimulerande daglig verksamhet. Vi samarbetar därför med flera olika externa aktörer.

Kontaktuppgifter

073-098 55 55

info@takktenab.se

Takkten AB webbplats Länk till annan webbplats.

Inom hälsa erbjuder vi träning i form av dans, gymnastik, Qigong, promenader, cykelturer med mera för att bibehålla och förbättra den fysiska hälsan. Vi har dagliga varierande träningspass som cirkelträning, Yoga och Qigong, för att förbättra den fysiska hälsan.

Social och psykisk hälsa arbetar vi med i både teori och praktik. Vi arbetat med individuella handledningssamtal, stresshantering och taktil massage. Vi samarbetar med bland annat Erikshjälpen. Vi ska sköta cafeterian, hjälpa till att sortera innan försäljning.


Vi kommer aktivt att arbeta med digitala medier. Våra deltagare medverkar i exempelvis instruktionsfilm för träning på Youtube, Facebook och Instagram,
Vi kommer att ha ADL träning i form av att handla, baka och laga mat till vår egen verksamhet. Duka och diska i samband med måltider.


Multimodal kommunikation innebär att vi arbetar med kommunikation i ett bredare perspektiv. Beroende på ditt behov tränar vi på munmotorik, uttal, läsa och skriva. Vi
tränar på att använda kroppen och mimik vid kommunikation. Vi kompletterat med TAKK, tecken som stöd vid kommunikation samt olika former av hjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel. Vi utgår från den enskilde deltagarens behov och genomförandeplan.

Daglig verksamhet/sysselsättning bedrivs måndag – fredag kl. 8.00-16.00.

Målet är att inom kort kunna erbjuda en mer flexibel daglig verksamhet med öppettider även kvällstid och lördagar.

Krav och ansökan för utförare

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024