Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utförare av daglig verksamhet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihets­system (LOV) när det gäller daglig verksamhet. Du som brukare har därför rätt att välja vem som ska utföra den insats som du har blivit beviljad. 

Presentation av utförare

Annebergs Gård

Verksamheten riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Presentation av Annebergs Gård.PDF

Medborgarskolan Glädjekällan

Verksamheten riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Presentation av Glädjekällan.PDF

Värnamo kommun

Verksamheten riktar sig till alla som fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 

Presentation av Värnamo kommun.PDF

Krav och ansökan för utförare

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp