Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

LSS, stöd och service

Målet ska vara att ge dig som har ett funktionshinder det stöd du behöver i vardagen för att ha möjlighet att leva som alla andra. Du kanske behöver bostad med särskild service, en kontaktperson eller få hjälp att hitta en meningsfull sysselsättning. Insatserna är behovsprövade.

LSS gäller för dig som har:

 • utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och gör att det finns ett omfattande behov av stöd eller service i det dagliga livet.

LSS - insatser

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

Ansökan

Insatser enligt LSS är alltid behovsprövade. Ansökan skickas till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning av behovet och beslut om insatsen. Har du frågor eller behöver stöd kan du ta kontakt med biståndshandläggaren.

Fri entré till Värnamo simhall

Från 1 januari 2020 har alla som beviljats LSS-insats fri entré till Värnamo simhall. Om du som beviljats LSS-insats behöver ha någon med dig när du badar kan du ansöka om pluspolarekort. Med pluspolarekortet får du ta med dig en person som extra stöd, hjälp eller sällskap.

Ansökan om pluspolarkort.PDF

Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen finns för att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar som bor tillsammans med barn eller vuxna som har någon funktionsnedsättning att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Läs mer på sidan Avlösarservice i hemmet.

Många personer som har någon funktionsnedsättning har ofta få kontakter utöver sina anhöriga. Då kan en kontaktperson som du kan umgås med på fritiden göra din vardag lite lättare.

Läs mer på sidan Kontaktperson LSS.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp med grundläggande omvårdnadsbehov.

Läs mer på sidan Personlig i assistent.

Du som har någon funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att du ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget boende.

Läs mer på sidan Boendestöd.

Syftet med korttidsvistelse är dels att den som har en funktionsnedsättning erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga eller familjehemsföräldrar får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både som en regelbunden insats eller vid tillfälliga behov.

Läs mer på sidan Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Korttidstillsyn är till för skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och därför har behov av tillsyn före eller efter skoltid, samt lovdagar.

Läs mer om sidan Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Du som har behov av hjälp för att kunna komma ut och träffa andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan ansöka om ledsagarservice. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Läs mer om sidan Ledsagarservice.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp