Ledsagarservice

Du som har behov av hjälp för att kunna komma ut och träffa andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan ansöka om ledsagarservice.

Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Ett beslut om ledsagarservice kan gälla för ett enda tillfälle eller, om det finns ett kontinuerligt behov, för ett antal timmar per månad. Det är den enskildes intressen som styr vad ledsagningen används till.

Den som utför ledsagarservicen anställs av omsorgsförvaltningen.

Om man är beviljad personlig assistans ska behovet av ledsagning ingå i assistanstimmarna. När man bor på gruppbostad ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i boendet.

Ansökan

Ledsagarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov. Du ansöker via e-tjänst och biståndshandläggare ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 juni 2024