Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ledsagarservice

Du som har behov av hjälp för att kunna komma ut och träffa andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan ansöka om ledsagarservice. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Ett beslut om ledsagarservice kan gälla för ett enda tillfälle eller, om det finns ett kontinuerligt behov, för ett antal timmar per månad. Det är den enskildes intressen som styr vad ledsagningen används till.

Den som utför ledsagarservicen anställs av omsorgsförvaltningen.

Om man är beviljad personlig assistans ska behovet av ledsagning ingå i assistanstimmarna. När man bor på gruppbostad ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i boendet.

Ansökan

Ledsagarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp