Värnamo kommuns logotyp

Lättläst information om LSS

På den här sidan har vi skrivit om Lagen om stöd och service för funktionshindrade, LSS, på lättläst svenska.

Introduktion

LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS.

Personkretsen

Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

 • Personer som har utvecklingsstörning och personer som har autism.
 • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
 • Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

För att få hjälp genom LSS måste du ansöka om hjälp. Om du är under 18 år är det föräldrarna som ansöker om hjälp. Om du är över 18 år kan du själv ansöka eller få hjälp med att ansöka av din gode man eller förvaltare.

Det här kan du få hjälp med genom LSS

 • Rådgivning och annan personlig hjälp
 • Personlig assistent eller pengar för att betala en assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad som är gjord för personer med funktionshinder
 • Daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är för personer som inte har arbete eller utbildar sig.

Förklaringar

Rådgivning och annan personlig hjälp

Personer med svåra funktionshinder och deras familjer har rätt till hjälp av olika experter, som har särskilda kunskaper om funktionshinder. Regionen har ansvar för rådgivning och annan personlig hjälp. Man ansöker om hjälpen genom habiliteringen, kurator eller någon annan personal på regionens mottagningar.

Personlig assistans eller pengar för att betala en assistent

En personlig assistent ger hjälp till en viss person. Du måste ha stora funktionshinder och behöva mycket hjälp för att få en personlig assistent. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistent. Kommunen kan ordna personlig assistent åt den som behöver mycket hjälp i sitt dagliga liv. Om du vill kan du välja någon annan som ordnar en personlig assistent. Det kan vara en förening eller ett företag. Du kan också själv anställa din personliga assistent. Om du behöver hjälp i mer än 20 timmar i veckan kan du ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan.

Ledsagarservice

Du kan få ledsagare om du behöver ha någon som följer med när du ska besöka vänner, åka på resor, vara med på fritidsaktiviteter och mycket mer. Om du har personlig assistent ska den personen följa med. Om du bor på gruppbostad ska du få hjälp av de som arbetar där.

Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med. Kontaktpersonen träffar du oftast två gånger i månaden.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar och andra släktingar som hjälper människor med funktionshinder i hemmet kan behöva göra andra saker ibland. Då kan ni få avlösarservice. Avlösarservice är en person som hjälper personer med funktionshinder i hemmet. Avlösarservice kan ni få både natt och dag om det behövs.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidsboende, hos en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs. En person med funktionshinder kan få nya upplevelser och omväxling. Föräldrar eller andra släktingar kan behöva göra andra saker ibland.

Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdom över 12 år

Ungdomar med funktionshinder kan behöva mer hjälp, tillsyn, än andra ungdomar över 12 år. Korttidstillsyn kan du ha före eller efter skolan, under studiedagar och lov. Korttidstillsyn kan du få på en fritidsgård eller i någon annan verksamhet.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med svåra funktionshinder kan ibland inte bo hos sina föräldrar. De kan bo i en annan familj (familjehem). En del barn och ungdomar behöver särskilt mycket vård och utbildad personal. Då kan en bostad med särskild service vara lösningen.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Om du har stora behov av hjälp kan du bo i en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad. En bostad med särskild service kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. I en servicebostad kan du ringa efter hjälp dag och natt. En gruppbostad är till för dem som behöver hjälp av personal som alltid finns mycket nära. En gruppbostad kan ligga i en villa, i ett radhus eller i ett hyreshus. Annan särskilt anpassad bostad är en bostad som är lätt att använda om du har ett funktionshinder. Där kan du få hjälp av en personlig assistent eller av personal från hemtjänsten eller en ledsagare.

Daglig verksamhet

Personer som har utvecklingsstörning eller autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet, att ha något att göra på dagarna. En del har daglig verksamhet på ett dagcenter. Andra arbetar i en grupp på ett företag, en skola eller i skogen eller på något annat ställe. Daglig verksamhet kan du ha tills du fyller 67 år. Du får inte daglig verksamhet om du har ett arbete eller studerar.

Individuell plan

Om du får hjälp genom LSS kan du få en egen plan. I planen ska den hjälp du får och den hjälp du vill ha finnas med. Planen är till för att visa vilken hjälp du behöver och vad ni har kommit överens om. Varje år ska ni läsa igenom planen och se om den stämmer.

Kostnader

Du betalar dina egna kostnader för fritidsaktiviteter, måltider och resor. Om du har en bostad enligt LSS betalar du hyra för den. Om du har assistansersättning från Försäkringskassan betalar du assistansen du får.

Vill du veta mer

Ring till kontaktcenter i Värnamo kommun telefon 0370 - 37 70 00.

Fråga efter biståndshandläggare LSS eller handikappkonsulenten.