Äldreboende

Det finns särskilda boenden som är speciellt anpassade för äldre personer som har stort omsorgsbehov. Alla drivs i kommunal regi. I några av boendena finns enheter som är speciellt riktade till personer med demenssjukdom.

Parboendegaranti

Om två makar, sambor eller registrerade partners önskar bo i samma boende, trots att endast en av dem har beviljats särskilt boende, behandlas detta som en så kallad parboendegaranti. Vill du ha mer information om parboendegaranti, vänligen ring Kontaktcenter som hjälper dig komma i kontakt med biståndshandläggare.

Hur ansöker man om särskilt boende?

Särskilt boende är en insats som är behovsprövad. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Restauranger på äldreboenden

Pensionärer, personer med varaktig sjukersättning, anhöriga och gäster till personer på särskilt boende, samt anställda i Värnamo kommun får äta i äldreomsorgens restauranger. Om en gäst har behov av ledsagare har även denne rätt att äta. Personer som inte är 62 år eller har varaktig sjukersättning, har också möjlighet att äta lunch tillsammans med sin anhörig som har rätt till lunch i restaurangerna.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024