Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är i stället att beskriva, informera, reda ut och förklara. Detta bidrar till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det är kostnadsfritt att vända sig till Patientnämnden.

Vad hanterar Patientnämnden?

Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan röra sig om:

  • regionens hälso- och sjukvård
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
  • privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun
  • frågor som rör funktionshinder och rehabilitering
  • Folktandvården och den tandvård som regionen finansierar
  • privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården.

Utöver detta kan patientnämnden hantera klagomål och synpunkter som rör fler områden eller verksamheter i just din region. Vänd dig direkt till aktuell patientnämnd för mer information.

Du kan också få hjälp med:

  • information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 mars 2022