Inte nöjd med vård och omsorg?

Om du inte är nöjd med den vård och omsorg du får, eller med bemötandet har du rätt att klaga eller lämna synpunkter.

Vart vänder jag mig?

Äldre- och funktionshinderomsorg

Om du har klagomål eller synpunkter på omvårdnad, service eller  bemötande i äldre- och funktionshinderomsorgen vill vi gärna veta det. Detta för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.

Lämna dina synpunkter via Synpunkter och klagomål

Hemsjukvård

Gäller det hemsjukvård är det bra om du i första hand pratar direkt med berörd vårdpersonal eller med den som är ansvarig för verksamheten. Ofta kan rena missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Du kan också kontakta Värnamo kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Om du ändå inte är nöjd, eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till patientnämnden. Du hittar mer information på sidan Patientnämnden. 

Dit kan även du som anhörig eller personal framföra klagomål och synpunkter, ställa frågor eller lämna förslag.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 mars 2022