Vilka stödinsatser kan du som äldre få?

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Äldreomsorgen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade problem.

Vilket stöd kan du få?

Det är ditt behov som avgör vilken typ av stöd och hjälp du kan få. Vid kontakt med en biståndshandläggare diskuterar ni tillsammans vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella.

Här är några exempel:

För dig som bor i eget boende och inte kan få hjälp på annat sätt finns kommunens fixartjänst.

Mer information om tjänsten hittar du på sidan Fixartjänsten.

Lokal värdighetsgaranti

Värnamo kommun har infört lokal värdighetsgaranti för att tydliggöra värdegrunden och för att beskriva vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantin gäller individuellt beslutade insatser (hemtjänst och särskilt boende) och allmänt riktade insatser (dagverksamhet) enligt socialtjänstlagen (SoL). Ditt ärende behandlas lika oavsett var i kommunen du bor och oavsett vem som handlägger ärendet.

Information om Lokal värdighetsgaranti för omsorgen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024