Färdtjänst och närtrafik

Det är Jönköpings länstrafik (JLT) som ansvarar för närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller även vid behov av resor i annan kommun utanför Jönköpings län.

Närtrafik

Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än en kilometer till närmaste hållplats för linjetrafik har du möjlighet att använda närtrafik. Resa med närtrafik beställs hos Jönköpings Länstrafik.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Ansökningar om färdtjänst handläggs av Jönköpings länstrafik. Vill du ansöka om färdtjänst får du kontakta Länstrafiken.

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta Länstrafikens färdtjänstenhet:

0771-68 06 80
Telefontid: vardagar 8.30-12.00

Sjukresor

Sjukresor är till för dig som av hälsoskäl inte kan ta dig till vården med egen bil, buss eller tåg. Du som redan har färdtjänst har rätt att åka sjukresa.

För resor som ersätts av Regionen får inte färdtjänst användas. Det gäller resor till och från läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska och vid utprovning eller hämtning av hjälpmedel.

Beställ sjukresa

Beställning av sjukresor gör du hos Serviceresor på telefon 020-64 65 66.

Har du frågor eller vill ansöka om sjukersättning kontakta Regionens sjukreseenhet på telefon 077-141 24 12.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022