Trafikanordningsplan

I Värnamo kommuns tätorter ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för trafikplaneringen medan tekniska förvaltningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll.

Utanför tätorterna är det vanligt att Trafikverket ansvarar för de större vägarna medan vägföreningar ansvarar för de mindre.

Trafikanordningsplan

För arbeten på kommunala gator krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbete får påbörjas. Exempel på arbete är grävning och uppställning av byggställning eller container.

TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. Det är entreprenören som ansvarar för skyltar, avstängning samt att tillräckliga skyddsåtgärder genomförs.

Ansökan om TA-plan ska ha inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan arbetet påbörjas. Utöver trafikanordningsplanen som visar hur skyltar och avstängningar kommer att placeras vid arbetet ska även ett faktablad bifogas.

Faktablad för trafikanordningsplan Länk till annan webbplats.

Uppgifter som ska framgå av TA-planen

  • utrymme eller alternativ väg för gång-, cykel- och biltrafik
  • typ och placering av avstängningsmaterial
  • vägmärken som sätts upp och deras placering
  • vägmärken som tas ner eller täcks över
  • upplagsplats för material
  • om materialupplag inte ingår i området ska det anges hur arbetsmaskiner kör med materialet
  • eventuella önskemål om trafikregleringar.
  • Kom ihåg att ange mått och avstånd.

Tänk på att du måste söka tillstånd hos polisen om du vill använda offentlig plats, till exempel gatu- eller parkmark.

Blanketter hittar du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Du kan göra en felanmälan om du upptäcker till exempel ett hål i väg, oplogad väg eller att det inte har sopats.

Du kan felanmäla direkt på vår webbplats via formulär för felanmälan,  Länk till annan webbplats.via en app som heter ”felanmälan Värnamo” eller genom att ringa kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 september 2022