Gräva och schakta

Vid planerade arbeten i kommunal mark ska ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark lämnas minst två veckor före arbetets igångsättning eller platsens begagnande.   

Trafikanordningsplan

Om allmän trafik kommer att påverkas ska en trafikanordningsplan lämnas in. Läs mer om trafikanordningsplan.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 mars 2023