Häckar och buskage som skymmer sikt

Växtlighet och fasta föremål får inte skymma sikten för trafiken. Alla som befinner sig i Värnamo kommun ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer (plan- och bygglagen 8 kap 15 §).

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång-och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter och/eller fasta föremål inte är högre än 80 cm över körbanan inom sikttriangeln som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter och/eller fasta föremål inte är högre än 80 cm från gatan inom sikttriangeln. Observera att detta även gäller på din fastighet vid din grannes utfart om den är placerad så att deras sikttriangel hamnar på din fastighet. Observera också att mätpunkten skiljer sig, beroende på vad som angränsar din fastighet. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter åt båda håll.

Tänk även på att sopkärl och kärlfållor inte får skymma sikten i sikttriangeln.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd och fritt utrymme för trafikanterna.

Fri höjd som rekommenderas är: över gångbana minst 3,2 meter, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

Hur vet jag om det är en gångbana eller en gång- och cykelbana?

En gångbana är max 2,5 meter bred. Är ytan bredare än så är det en gång- och cykelbana om specifik skyltning på platsen inte anger något annat.

Plantera på rätt ställe

När du planterar ny växlighet, tänk på att göra det på lämpligt avstånd från fastighetsgräns. Ta hjälp av en plantskola om du är osäker på hur din växlighet kommer att breda ut sig.

Vill du göra en anmälan?

Du kan lämna in en anmälan om att någon inte följer bestämmelserna som står i plan- och bygglagen. Det gör du via e-tjänst.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 oktober 2023