Parkering

I Värnamo stad finns centrumnära parkeringsplatser för allmänheten och särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade och för elfordon.

Bilparkering

I Värnamo centrum finns cirka 1 400 parkeringsplatser för allmänheten och särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade och för elfordon.

Utanför centrum är bilparkering tillåten på de flesta gator.

Se kommunens parkeringskarta över Värnamo centrum. Länk till annan webbplats.

Regler och avgifter

På skyltade parkeringsplatser gäller de regler som skylten anger. Där inga regler är angivna, eller på gator där parkering är tillåten, gäller att på kommunala parkeringsplatser får fordon stå parkerat högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Observera att privata parkeringsplatser kan ha helt andra regler.

Om en parkering är avgiftsbelagd så framgår det av skyltningen. Avgiftens storlek varierar mellan olika parkeringsplatser.

Långtidsparkering

Söndagar, lördagar och andra vardagar före sön- och helgdagar är parkering på kommunala parkeringsplatser tillåten obegränsad tid om inget annat anges. Det innebär att det är tillåtet att ha bilen uppställd över helgen, från och med fredag till och med måndag.

Behöver du parkera din bil flera dygn i följd annan tid hänvisas till de avgiftsbelagda parkeringsplatserna längs järnvägen norr om stationen med infart från Magasinsgatan.

Ibland är det trångt

Under marknadsdagar eller andra evenemangsdagar är det hårt tryck på parkeringsplatser i Värnamo centrum. Tänk på att gång och cykel är alternativ till bilen, liksom tåg och buss. Du kan också hitta en parkeringsplats en bit utanför centrum och promenera sista biten.

Cykelparkering

När du parkerar cykeln ska du tänka på att cykeln inte står i vägen för fotgängare eller annan fordonstrafik. Tänk på att synskadade brukar orientera sig efter väggar och att det därför är olämpligt att ställa cykeln mot vägg.

Parkeringsövervakning

Har du synpunkter på en parkering eller på ett parkeringsärende på kommunal mark är du välkommen att ringa kontaktcenter.

Synpunkter efter kl. 16.30, då hänvisar vi dig att ringa till polisen, telefon 114 14.

När det gäller allmänna parkeringsplatser på privat mark så anger skyltningen vem som ansvarar för övervakningen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 augusti 2023