Stödinsatser

Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd? Hos oss har du möjlighet att ansöka om olika stödinsatser. Insatserna är behovsprövade. En del insatser kräver ansökan, utredning och beslut. Här hittar du vilka stödinsatser vi erbjuder.

Insatser

Ett familjehem är en familj som har engagemang, tid och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan röra sig om såväl småbarn som skolbarn eller tonåringar som hamnat i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem.

Ett kontrakterat jourhem är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom som är mellan 0-18 år, där barnet eller ungdomen befinner sig i en akut situation. Jourhemmet finns till kommunens förfogande dygnet runt. Den placerade stannar i jourhemmet i allt från ett dygn till några månaders tid.

Läs mer på sidan Familjehem och jourhem

Ibland kan ett barn och dess föräldrar behöva hjälp under en tid. Som kontaktfamilj kan du eller din familj fungera som ett stöd genom att exempelvis avlasta en ensamstående förälder, eller ge ett barn möjlighet till stimulans i form av miljöombyte.

Läs mer på sidan Kontaktfamilj, kontaktperson

Galaxen är en öppenvårdsmottagning för dig mellan 13–25 år som har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel om pengar.

Läs mer på sidan Galaxen

Du som är 20 år eller yngre och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott kan få hjälp av Stödcentrum.

Läs mer på sidan Stödcentrum

Öppenvård är en insats som innebär att familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 kan få stöd vid bekymmer och svårigheter i föräldraskapet eller i familjen. Stödet ges genom behandlare på medborgarförvaltningens öppenvård för barn och unga.

Du hittar mer information om öppenvård på sidan Öppenvård.

Vi erbjuder föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln som är en kurs som ger en grund för att du ska kunna bygga en trygg relation med ditt barn. Kursen vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 0-6 år.

Läs mer på sidan Föräldrastödsprogram

Familjecentralens socionom vänder sig till dig som blivande förälder eller som förälder till barn 0-6 år. Här kan du få stöd i din föräldraroll och din relation med ditt barn. Du kan även få råd var du ska vända dig om du har andra frågor eller problem som rör dig och din familj.

Läs mer om föräldrastöd på familjecentralen

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 7.45-17.30

Tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30

Fredag kl. 7.45-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Kontakt akut hjälp

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 april 2024