Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Misstanke om barn som far illa

Har du sett eller hört något som ger dig misstanke om att barn eller unga far illa i sitt hem eller på annat sätt? Då ska du ta kontakt med socialtjänsten genom brev eller telefon. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Hjälp från socialtjänsten

När socialtjänsten fått information om misstanke om barn som far illa görs en bedömning om barnet eller ungdomen kan vara i behov av hjälp. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda situationen och vad det bästa för barnet och dess familj är. För att kunna bedöma behov av stöd samarbetar vi med individen och familjen, samt med viktiga personer runt dessa. Det kan exempelvis handla om skola, sjukvård eller anhöriga.

Vi försöker alltid att samarbeta med familjen för att kunna reda ut problemen och det vanligaste är att vi gemensamt kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Vi arbetar tillsammans med familjen och att barnet bor kvar hemma men med stödinsatser.

Ibland är situationen kring ett barn eller en ungdom så allvarlig att han eller hon inte kan bo kvar hemma, utan behöver bo någon annanstans. Det kan handla om en kortare eller längre period. Det kan ske i samförstånd med familjen, men om det är mycket allvarligt och familjen inte samtycker till att barnet placeras kan det ske med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Målet med alla våra insatser är att barnet eller ungdomen ska ha en bra situation och på sikt klara sig utan stöd från socialtjänsten.

Kontakt

Du når socialtjänsten via kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du i fliken kontakt högst upp på sidan.

Vid akut behov av hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren på 112.

Senast granskad:
2020-09-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp