Missbruk, riskbruk och beroende

Galaxen
Galaxen är en öppenvårdsmottagning för dig mellan 13–25 år som har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel om pengar.
Råd- och behandlingsenheten
Råd- och behandlingsenheten är en öppenvårdsmottagning som arbetar med alkohol- drog- och spelmissbruk samt övrig social problematik. Vi arbetar även förebyggande med personer som är i riskzon för att hamna i missbruk.

Har du eller någon i din omgivning problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Vi på medborgarförvaltningen ger stöd och rådgivning till dig som är i ett riskbruk, missbruk och beroende samt stöd till anhöriga.

Vi arbetar även med att förebygga och motverka missbruk samt med att sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Hur gör jag en orosanmälan?

En orosanmälan gör du till socialtjänsten, antingen via e-tjänst, telefon eller genom att skicka in ett brev via post.

Orosanmälan via e-tjänst

E-tjänst hanterar vi enbart under kontorstid, måndag till fredag 8.00-15.00.

Orosanmälan via telefon

Under våra öppettider kan du ringa Kontaktcenter, 0370-37 70 00. Måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredagar 7.30-15.30

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Orosanmälan via post

Adress för att skicka in orosanmälan via post:

Medborgarförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan finns det alltid möjlighet att rådfråga personal på socialtjänsten.

Vill du vara anonym?

Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, varken när du ringer eller skickar ett brev. Om du uppger ditt namn kan vi inte behandla din anmälan som anonym.

Möjligheter till stöd och behandling

Kommunen har ansvar för att du som har en drogproblematik får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket utifrån bestämmelser som regleras i socialtjänstlagen (SoL). Vi planerar och genomför stöd och behandling i öppenvård, samt utreder behov av insatser enligt bland annat lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vi jobbar även med att förmedla hjälp och stöd till våldsutövare i nära relation.

Mer information om stöd vid misshandel, våld eller hot hittar du på sidan Våld, hot och brott.

Senast ändrad 15 november 2022