Våld, hot och brott

Våld i nära relation
Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Här hittar du information om hur du kan söka hjälp.
Varningssignaler och goda råd
Om du misstänker att en närstående kan komma att bli våldsam ska du ta din oro på största allvar och prata med någon om det. Här hittar du tips och råd.
Misstanke om att någon blir slagen
Den som lever i ett destruktivt förhållande har det ofta svårt att söka hjälp. Misstänker du att någon i din omgivning är utsatt för våld är det viktigt att du lyssnar och vågar reagera. Här hittar du tips och råd.
Stödcentrum
Du som är 20 år eller yngre och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott kan få hjälp av Stödcentrum.
Medling vid brott
När den som har begått ett brott är under 21 år erbjuder kommunen medling. Medling är ett samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt som leds av en opartiskt medlare, medlingssamordnaren. Här får man en möjlighet att prata om händelsen, vad den betytt och fått för konsekvenser.

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och kontroll eller tvång av olika slag. Det kan vara sexuella handlingar eller trakasserier. Det finns stöd och hjälp att få, både för dig som är utsatt för våld och för dig som på något sätt utövat våld mot någon.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Telefonnummer till Välj att sluta: 020-555 666
Telefonen är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 8.30-16.00

Senast ändrad 17 februari 2022