Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Här hittar du information om hur du kan söka hjälp.

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och kontroll eller tvång av olika slag.

Om du utsätts för våld kan det vara svårt att sätta ord på dina upplevelser. Det kan bero på flera olika saker; kanske försöker du hålla ifrån dig känslor av sorg, rädsla och smärta. Kanske tror du att våldet är något som ingår, eller som du förtjänar. Kanske har våldet blivit normaliserat. Kanske är du rädd för konsekvenserna av att sätta ord på våldet.

Det viktigaste är att du söker hjälp

Få stöd, råd och hjälp genom att kontakta medborgarförvaltningen. Vi lyssnar på vad du säger, har givetvis tystnadsplikt och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du når medborgarförvaltningen via kontaktcenter på 0370-37 70 00. För kontakt under kvällar, nätter och helger, kontakta istället socialjouren via 112.

Befinner du dig i en akut situation, ring 112.

Andra stödnummer

Fler kontaktuppgifter till kvinnojourer hittar du på Unizons webbplats. Länk till annan webbplats.

Olika former av våld i nära relationer

  • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.
  • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.
  • Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.
  • Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer och släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

De första tecknen på våld i nära relationer yttrar sig oftast i psykiskt våld. Lär dig om varningssignaler och få råd om vad som kan hjälpa dig som utsatt på sidan Varningssignaler och goda råd.

Sexuella övergrepp

Om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, har du blivit utsatt för ett brott. Därför är det viktigt att säkra spår. Kontakta polis eller läkare så fort som möjligt utan att duscha eller byta kläder. Det kan annars bli svårt att säkra DNA, vilket kan vara avgörande för att den som är skyldig ska kunna fällas för brottet.

Utsätter du någon för våld?

Om du utsätter någon för våld som du har en nära relation med, ska du söka hjälp. Ring kontaktcenter, 0370-37 70 00 som hjälper dig vidare.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Telefonnummer till Välj att sluta: 020-555 666
Telefonen är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 8.30-16.00

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 7.45-17.30

Tisdag till torsdag kl. 7.45-16.30

Fredag kl. 7.45-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 mars 2024