Stöd till barn och unga

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som drivs av Region Jönköpings län. Vi vänder oss till dig som är mellan 6 och 18 år och bor i Värnamo, Gislaved, Gnosjö eller Vaggeryds kommun.
Ungdomsmottagningen
Tjej eller kille från 13 år och till och med 21 år behöver du någon att prata med? Undrar du över något? Vet du inte vart du ska vända dig? Med oss kan du prata om det mesta. Du är välkommen att beställa tid eller ringa för att prata en stund.
Fältverksamhet
I Värnamo kommun är vi fyra fältsekreterare som arbetar uppsökande med socialt förebyggande arbete, primärt bland ungdomar mellan 12–18 år.
Elevhälsan
Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.
Föräldrastödsprogram
Vi erbjuder föräldrastödsprogram till dig som har barn från 0 år till och med 9 år gamla. Det är kurser som ger en grund för att du ska kunna bygga en trygg relation med ditt barn.
Social insatsgrupp (SIG)
Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att få hjälp i rätt tid. Vi har olika verksamheter som kan ge snabb och direkt hjälp, riktade till föräldrar, barn och familjer.

Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att få hjälp i rätt tid. Vi har olika verksamheter som kan ge snabb och direkt hjälp, riktade till föräldrar, barn och familjer.

Barnkonventionen

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen.
  • Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
  • Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
  • Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
  • Varje barn har rätt till social trygghet.
  • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Senast ändrad 14 mars 2023