Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Stöd till barn och unga

Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att få hjälp i rätt tid. Vi har olika verksamheter som kan ge snabb och direkt hjälp, riktade till föräldrar, barn och familjer.

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för dig som är mellan 6 och 18 år och bor i Värnamo, Gislaved, Gnosjö eller Vaggeryd. Hos oss kan du få råd och stöd om det är något som gör att du inte mår bra. Vi har erfarenhet och tystnadsplikt och du är alltid välkommen att prata med oss.

Läs mer om vilket stöd du kan få på sidan Barn- och ungdomshälsan.

Tjej eller kille från 13 år och till och med 21 år - behöver du någon att prata med? Undrar du över något? Vet du inte vart du ska vända dig? Med oss kan du prata om det mesta. Du är välkommen att beställa tid eller ringa för att prata en stund.

Läs mer om vad du kan få hjälp med på sidan Ungdomsmottagningen.

Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd?

Läs mer om vilket stöd du kan få på sidan Stödinsatser.

Du som är 20 år eller yngre och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott kan få hjälp av Stödcentrum.

Du kan läsa mer information på sidan Stödcentrum.

När den som har begått ett brott är under 21 år erbjuder kommunen medling. Medling är ett samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt som leds av en opartiskt medlare, medlingssamordnaren. Här får man en möjlighet att prata om händelsen, vad den betytt och fått för konsekvenser.

Du hittar mer information på sidan Medling vid brott.

Vi som är fältsekreterare arbetar med dig som är 12-21 år. Så ofta vi kan är vi ute och jobbar på olika ställen där ungdomar träffas.

Du hittar mer information på sidan Fältverksamhet.

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Enligt skollagen ska elevhälsan verka främst hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Du hittar mer information på Sidan Elevhälsa, extra stöd.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Du hittar mer information på sidan Funktionsnedsättning.

Galaxen är en öppenvårdsmottagning för dig mellan 13-25 år som har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel. Du behöver inte ha ett utvecklat missbruk, vi hjälper även dig som är ”i riskzonen”. Vi ger information, rådgivning, behandling och utför provtagning. Vi erbjuder också stöd till dig som är anhörig.

Du hittar mer information på sidan Galaxen.

Barnkonventionen

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen..
  • Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
  • Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
  • Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
  • Varje barn har rätt till social trygghet.
  • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp