Social insatsgrupp (SIG)

Social insatsgrupp bygger på samverkan mellan framför allt socialtjänst, polis, skola och fritid men kan även innefatta andra betydelsefulla kontakter i en ungdoms liv. Insatsen är ett biståndsbeslut från socialsekreterare

Vi arbetar förebyggande kring ungdomar i åldrarna 12-20 år som lever i riskmiljöer och där det finns en oro för att utveckla en kriminell livsstil.

Utifrån ungdomens behov och egna önskemål sätts mål för framtiden upp för att nå positiv förändring.

Samordnare för social insatsgrupp ansvarar för att sammankalla till nätverksmöten där relevant information diskuteras. Samordnaren bjuder in ungdomen, vårdnadshavare och adekvata kontakter till regelbundna nätverksmöten. Vilka det blir bedöms utifrån ungdomens önskemål, behov och situation.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 augusti 2022