Fältverksamhet

I Värnamo kommun är vi fyra fältsekreterare som arbetar uppsökande med socialt förebyggande arbete, primärt bland ungdomar mellan 12–18 år.

Vårt arbete innebär bland annat att vi träffar unga på deras mötesplatser, till exempel skolor, fritidsgårdar och populära samlingsplatser, för att få kunskap, kontakt och gemensamma upplevelser. Genom att arbeta brett uppsökande i hela ungdomsgruppen ser vi vilka behov som finns för att förbättra ungdomars uppväxtvillkor.

Dessutom möter vi de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt och ser vilka behov som dessa unga har. Den trygga och hållbara relation som skapas kan möjliggöra för oss fältsekreterare att stötta ungdomen, och ger möjlighet till motivation och förändring.

Vi har tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker eller bedömer att ett barn/en ungdom far illa, måste vi enligt 14 kapitel § 1 socialtjänstlagen, anmäla det till socialtjänsten.

Våra arbetstider

Fältsekreterarna, eller fältarna som vi också kallas, arbetar på vardagar, eftermiddagar och helgkvällar. Fältsekreterarna tillhör medborgarförvaltningen och har fokus på förebyggande insatser som skapar en social trygghet. I fältverksamheten ingår även fältgruppen som arbetar fredags- och lördagskvällar. Fältgruppen är en samverkan mellan medborgarförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Så kan vi hjälpa

För dig som är ung

Genom en god relation till ungdomar arbetar vi förebyggande med bland annat samtal, stöd, projekt och insatser. Vi har ett barnrättsperspektiv och har alltid barnets/den unges bästa i fokus. Det innebär att vi jobbar tillsammans med ungdomar för att hitta lösningar till problem som uppstår. Fältarbete bygger på frivilliga relationer och arbetet bedrivs utifrån ungdomars egna villkor.

Du kan vända dig till oss fältsekreterare och prata om vad du vill. Vi har tystnadsplikt men också anmälningsplikt.

För dig som är förälder

Föräldrar är viktiga! Fältsekreterarna kontaktar föräldrar/vårdnadshavare om vi blir oroade för en ungdom. Detta gör vi för att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar så att vi tillsammans kan arbeta för barnets/den unges bästa. Vi har gärna en kontinuerlig dialog med föräldrar för att inkludera dem i vårt arbete.

Du kan vända dig till fältsekreterarna och bland annat prata om:

 • du är orolig för din tonåring
 • din tonåring är ute och rör sig i fel kretsar
 • du har frågor kring droger och kriminalitet
 • du har andra funderingar och inte vet vart du ska vända dig.

Sociala medier

Fältgruppen Värnamo på Instagram Länk till annan webbplats.

Fältgruppen Värnamo på Facebook Länk till annan webbplats.

När du kommenterar i våra sociala medier

Tänk på att allt som skrivs i våra sociala medier blir allmänna handlingar och kan läsas av alla. Lägg inte in känslig information som exempelvis personuppgifter. Vi raderar inlägg och kommentarer som bryter mot våra regler och vårt syfte. Om inläggen är brottsliga blir de polisanmälda.

Följande får inte publiceras:

 • Kränkande uppgifter och påståenden
 • Provokation
 • Hets mot folkgrupp
 • Olaga våldsskildringar
 • Upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas av upphovsrättslagen
 • Svordomar och obscena ord
 • Kommentarer som kan uppfattas som ärekränkande/personligt angrepp på enskild person/personer (medarbetare i Värnamo kommun eller annan person)
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
 • Uppmaningar till brott
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
 • Missledande information
 • Marknadsföring av kommersiell verksamhet
 • Uppenbar skräppost.

  Partipolitiska synpunkter och debatter hänvisar vi till politiska forum.

Kontakt fältsekreterare

Fältgruppstelefonen på helgerna 076-495 87 30 nås kvällstid fredag/lördag

Pauline Gustafsson 076-511 31 61

Jennie Torstensson 079-062 12 72

Maria Rydbeck 072-143 92 74

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 7.45-17.30

Tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30

Fredag kl. 7.45-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Kontakt akut hjälp

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 mars 2024