Råd- och behandlingsenheten

Råd- och behandlingsenheten är en öppenvårdsmottagning som arbetar med alkohol- drog- och spelmissbruk samt övrig social problematik. Vi arbetar även förebyggande med personer som är i riskzon för att hamna i missbruk.

Vi är en öppenvårdsmottagning som ingår i medborgarförvaltningens vuxensektion. Här jobbar behandlare och behandlingsassistenter som har lång erfarenhet och bred kompetens inom missbruk och beroende. Vi vänder oss till personer över 25 år som har riskbruk, missbruk eller ett beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Detta erbjuder vi

Till dig som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende av alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder råd- och behandlingsenheten stöd och behandling genom olika metoder, till exempel:

 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • Återfallsprevention
 • Haschavvänjningsprogrammet
 • 12-stegsbehandling
 • Behandling för spelberoende (spel om pengar)
 • Motivationsgrupp
 • Stödjande och motiverande samtal enligt MI
 • CM (Case Manager)
 • Hembesök

Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp och anpassas i möjligaste mån efter just dina förutsättningar och behov.

Du som är anhörig

Till dig som anhörig vuxen erbjuder vi behandling enligt CRAFT-metoden som kan ges både enskilt och i grupp. Till barn och ungdomar mellan 7 och 18 år som är anhöriga erbjuder vi informativa samtal enligt BRA-metoden (Barns rätt som anhörig).

Du som är anhörig är välkommen att kontakta oss även om din närstående inte ingår i någon behandling.

Anhörigträffar under våren 2024

Är du anhörig till någon som har ett beroende?

Under våren med start 8 januari erbjuder Råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till närstående som har alkohol- /narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar. Programmet drivs enligt CRAFT, (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Träffarna är kostnadsfria, du behöver vara 18 år för att delta och får själv inte ha något alkohol- /narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar.

 • Regelbundna träffar varannan måndag under en fyramånadersperiod, sammanlagt nio tillfällen.
 • Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du.
 • Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt.
 • Ett mål är att du som anhörig ska uppleva ett förbättrat eget mående.

Tid och plats

Träffarna är mellan kl. 17.00-19.00, på Myntgatan 8D i Värnamo

Anmälan

Anmälan görs via e-tjänst nedan. Det är inget senast datum för när du behöver anmäla dig. Det går bra att anmäla sig även efter träffarna startat.

Har du frågor?

Välkommen att ringa Kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Kontakt Råd och behandlingsenheten

rad.behandlingsenheten@varnamo.se

Hitta till oss

Myntgatan 8D

331 37 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 mars 2024