Resor, transporter, ledsagning

Färdtjänst, riksfärdtjänst
Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, parkeringstillstånd, sjukresor
Parkeringstillstånd
Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, parkeringstillstånd, sjukresor
Sjukresor
Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, parkeringstillstånd, sjukresor

Alla behöver kunna ta sig till aktiviteter utanför hemmet. Du som bor på landet kan beställa närtrafik. För dig som behöver hjälp eller stöd vid resor finns möjlighet att söka ledsagning, färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Senast ändrad 17 februari 2022