Sjukresor

Sjukresor är till för dig som av hälsoskäl inte kan ta dig till vården med egen bil, buss eller tåg. Du som redan har färdtjänst har rätt att åka sjukresa.

För resor som ersätts av Regionen får inte färdtjänst användas. Det gäller resor till och från läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska och vid utprovning eller hämtning av hjälpmedel.

Beställning av sjukresor gör du hos Serviceresor på telefon 020-64 65 66.

Har du frågor eller vill ansöka om sjukersättning kontakta Regionens sjukreseenhet på telefon 077-141 24 12.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 november 2022