Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått av kommunen har du rätt att överklaga. Här hittar du information om hur du kan överklaga ett beslut.

Har du till exempel nekats en insats som du anser att du har rätt till enligt lagen ska du överklaga till Förvaltningsrätten. Det kallas då förvaltningsbesvär.

Vad är förvaltningsbesvär?

Förvaltningsbesvär kan bland annat gälla beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Det kan vara insatser som hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende, korttidsvistelse samt daglig verksamhet. Det kan även gälla beslut om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar jag?

Överklagan måste vara skriftlig och ska adresseras till förvaltningsrätten. Du skickar överklagan till den nämnd på kommunen som har fattat beslutet.

Checklista för överklagan:

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Vem är det som fattat beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Hur vill du att beslutet ska ändras?
  • Dina kontaktuppgifter
  • Din underskrift
    (ditt ombud kan underteckna överklagandet, men måste då även skicka med fullmakt i original och sina kontaktuppgifter)

Överklagandet måste inkommit inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Om inte nämnden vill ändra beslutet skickas överklagandet automatiskt vidare till förvaltningsrätten i Jönköping för prövning.

Mer om rättssäkerhet och att överklaga beslut.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024