Ekonomi, försörjningsstöd

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.
Ansök om ekonomiskt bistånd
Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och din situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du lämna uppgifter om din familjesituation samt familjens inkomster, utgifter och ekonomiska tillgångar.
Arbetsmarknadsenheten
Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.
Budget- och skuldrådgivning
Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.
God man, förvaltare, förmyndare
Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.
Stipendier och fonder
Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.

Senast ändrad 31 augusti 2022