Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Biståndet består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet täcker de vanliga kostnaderna för till exempel boende och mat. Biståndet för livsföringen i övrigt kan vara tillfälliga kostnader som till exempel läkarvård och medicin.

Det är socialtjänstlagen som reglerar rätten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som saknar tillgångar och har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget ansvar för att reda upp din situation.

Försörjningsstödet bestäms utifrån beloppen i riksnormen som regeringen beslutar om.

Försörjningsstödet ska täcka alla kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift.

Övriga kostnader

Hur mycket bistånd man kan få för övriga kostnader regleras i socialtjänstlagen.

Till övriga kostnader räknas:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • merkostnader för viss specialkost (läkarintyg)
 • möbler
 • husgeråd
 • glasögon
 • tandvård
 • receptbelagd medicin
 • läkarvård
 • flyttkostnader.

Kan jag få försörjningsstöd?

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd. Länk till annan webbplats.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd? Läs om hur processen går till på sidan Ansök om ekonomiskt bistånd

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider nybesök försörjningsstöd

Måndagar kl. 8.30-9.30

Onsdagar kl. 8.30-9.30

Fredagar kl. 8.30-9.30

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022