Ansök om ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och din situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du lämna uppgifter om din familjesituation samt familjens inkomster, utgifter och ekonomiska tillgångar.

Skicka in din ansökan

Är det första gången du ska ansöka om ekonomiskt bistånd eller att det är längre än tre månader sedan du ansökte sist? Då behöver du, innan du gör en ansökan, komma i kontakt med socialsekreterare som du når via Kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Vi har sammanställt två guider till hur du gör en ansökan om ekonomiskt bistånd:

Guide till nyansökan om ekonomiskt bistånd

Guide till återansökan om ekonomiskt bistånd

Inför ditt nybesök

Du får information av socialsekreterare om hur du ska förbereda dig inför ditt nybesök. Du kan redan innan ditt första besök skicka en ansökan via e-tjänst tillsammans med underlag som behövs för att din ansökan ska kunna utredas.

Inkomster

När du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du redovisa vilka inkomster du har haft under de senaste tre månaderna. Exempel på inkomster kan vara:

 • lön
 • arbetslöshetsersättning
 • studiemedel
 • aktivitetsstöd
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • sjukersättning
 • pension
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • vårdbidrag
 • överskjutande skatt
 • swish/annan inkomst.

Förutom dina inkomster behöver vi veta om du eller familjen har andra tillgångar, till exempel bil, båt, aktier, obligationer och fastigheter. Du måste också lämna kontoöversikt från din bank samt kontoutdrag.

Utgifter

Utgifter du ansöker om ska styrkas med faktura/kvitto. Exempel på utgifter kan vara:

 • boendekostnad
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och a-kassa
 • läkarvård
 • receptbelagd medicin.

Är du arbetslös?

Du som är arbetslös måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Är du sjukskriven?

Du som inte kan arbeta ska styrka sjukskrivning med ett läkarintyg.

Hur räknar vi?

Vi räknar ut hur mycket ekonomiskt bistånd du har rätt till utifrån nivån för riksnormen samt de övriga kostnader som godkänns i socialtjänstlagen. Från beloppet räknar vi av summan av dina inkomster.

Vi kontrollerar dina uppgifter hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassorna, CSN, Migrationsverket samt fordon-, fastighet- och företagsregistret.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd via Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur får du dina pengar?

Om din ansökan beviljas betalas pengarna ut till ditt bankkonto.

Behöver jag betala tillbaka?

Det finns situationer där du kan bli skyldig att betala tillbaka försörjningsstöd. Det gäller om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du fått ekonomiskt bistånd på villkor av att du ska återbetala det. Det gäller också om du fått ersättning i förskott på grund av att du varit indragen i en arbetskonflikt eller på annat sätt varit förhindrad att ha tillgång till dina inkomster och tillgångar.

Din socialsekreterare ger dig mer information om vilka regler som gäller vid återbetalningsskyldighet.

Sekretess/tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen omfattar även de datauppgifter som finns om dig.

Mer information om sekretess hittar du på sidan sekretess och lagstiftning.

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Information om behandling av personuppgifter. Pdf, 85 kB.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på sidan Behandling av personuppgifter.

Om jag inte är nöjd med beslutet

Är du missnöjd över vårt beslut kan du överklaga. Hur du överklagar framgår av det skriftliga beslut du kommer att få.

Frågor och svar

På sidan Frågor och svar, ekonomiskt bistånd har vi samlat de vanligaste frågorna om ansökan.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 april 2024