Frågor och svar, ekonomiskt bistånd

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om ansökan ekonomiskt bistånd.

Tekniska frågor

Ja, du behöver ha bank ID på din telefon eller dator. Det är din bank som ger ut både mobilt och vanligt bankID. För mer information, kontakta din bank.

Ansöker du via din mobiltelefon ska du vända telefon till läggande läge.

  • Kontrollera att du har ett giltigt bankID
  • Har du internetuppkoppling?
  • Kontakta din socialsekreterare om problemet kvarstår

Mina sidor på Medborgarportalen

Gå till Mina sidor, klicka på ärende i menyn och därefter ärenden och sedan ärendeöversikt. Därefter väljer du den senaste ansökan i listan för att se var i processen ansökan är.

Kontrollera att signeringen av ansökan har gått igenom. Om det finns en medsökande behöver både du och medsökande logga in och signera ansökan. Om ansökan ändå inte syns har den inte registrerats i systemet än.

Medsökande loggar in på e-tjänsten med sitt bankID och på första sidan under ”aktuellt” ska det finnas en ansökan att signera. Det måste dock finnas en inskickad ansökan där medsökande har lagts till.

Din ansökan hanteras så snart som möjligt. Handläggningstiden är kortare om ansökan lämnas in komplett. Om din ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden. Håll dig uppdaterad på vad som sker via Mina sidor då eventuella kompletteringar kan begäras vid meddelande.

Du ser utbetalningarna genom att gå till Mina sidor. Därefter väljer du ärende och sedan utbetalningar.

För att uppdatera dina kontaktuppgifter går du till Mina sidor, mina uppgifter och väljer personlig information.

Om du inte får svar från din socialsekreterare via meddelanden inom några dagar kan du ringa Kontaktcenter och lämna ett meddelande.

Ditt ärende har troligtvis avslutats och du behöver ta kontakt med socialsekreterare för att boka en tid för nybesök.

Ansökan

Du behöver alltid fylla i de fält som är viktigt för din ansökan. Du ansvar för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas i ansökan. Om du väljer att inte fylla i aktuell information kan din ansökan ta längre tid att hantera om informationen du lämnar inte räcker.

Om du ansöker igen kan du kopiera information från tidigare ansökan och uppdatera det som har förändrats. Du behöver då ta bort den som information som inte är aktuell längre.

Vissa rutor är tvingande i ansökan. De fält som du har missat att fylla i markeras med en röd markering. Om du fortfarande inte kan skicka in ansökan, kontakta din socialsekreterare.

Du kan börja fylla i din ansökan och välja att spara den för att kunna skicka in den vid ett senare tillfälle. Du sparar din ansökan genom att klicka på ”Spara” knappen. Du kan hämta uppgifterna du sparat genom att klicka på ”Hämta sparad information”.

Kontakta din socialsekreterare via meddelande i e-tjänsten eller via Kontaktcenter.

Du tar kontakt med Medborgarförvaltningen via Kontaktcenter för att prata med en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. När du har haft kontakt med socialsekreterare kan du skicka in din ansökan via e-tjänsten.

Första gången du ansöker behöver du delta i ett nybesök för att din ansökan ska kunna utredas. Din ansökan behöver vara komplett för att påskynda handläggningsprocessen. Vanligtvis är väntetiden upp till 14 dagar men kan ibland vara längre.

Om du är god man eller förvaltare är funktionen under utveckling.

Du kan inte ansöka åt någon annan, t.ex. anhörig. Den som är i behov av ekonomiskt bistånd måste ansöka själv.

Alla pengar som du får in på dina konton eller via kontanter räknas som en inkomst och ska fyllas i ansökan. Det är viktigt att du fyller i samtliga inkomster, även swish, insättningar och kontanter som du får. Din socialsekreterare gör bedömning om en inkomst inte ska påverka ditt beslut.
Om du inte redovisar samtliga inkomster kan du blir återbetalningsskyldig och polisanmäld enligt 6 § bidragbrottslagen.

De godtagbara utgifterna finns i ansökan. Om du inte vill ansöka om något annat, som inte finns specificerat behöver du skriva en kommentar om vad kostnaden avser. Samtliga utgifter du ansöker om ska styrkas med faktura eller kvitto.

Meddela din socialsekreterare. Om du kan vänta till nästa månads ansökan så kan du skriva med utgiften i kommande ansökan och bifoga kvitto eller faktura.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 oktober 2023